Έναρξη Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπουργείων και την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών βρίσκονται σε αναστολή και δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά και μόνο με τηλε-εκπαίδευση για όλους τους μαθητές τους.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πολυχρονίδου-Χαλάτσης ανακοινώνει στους μαθητές/γονείς ότι τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα ξεκινάνε Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.

Στόχος μας είναι να μην χαθεί καμία διδακτική ώρα όπως έγινε και στην πρώτη καραντίνα του Μαρτίου 2020 και η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των γονέων και μαθητών μας. 

Οι οδηγίες συμμετοχής στα Ηλεκτρονικά μαθήματα έχουν ήδη σταλεί με email όπως επίσης και οι οδηγίες για την εγκατάσταση του προγράμματος σε μορφή βίντεο. 

Η δωρεάν Ηλεκτρονική Τάξη του φροντιστηρίου παραμένει ένα ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης και επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών/γονέων με τους καθηγητές του φροντιστηρίου. 

Τι προσφέρει η Ηλεκτρονική Τάξη;

  • Πλήρη εικόνα για την καθημερινή πρόοδο και εξέλιξη των μαθητών σε πραγματικό χρόνο.
  • Kαθημερινή αξιολόγηση που απεικονίζεται με αριθμητικές βαθμολογίες και πίνακες. 
  • Η ύλη που καλύφθηκε κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και η μελέτη (homework) αναλυτικά γραμμένες και ορατές.
  • Αναλυτικές βαθμολογίες από Test και Quiz.
  • Οι παρουσίες/απουσίες καταχωρούνται ηλεκτρονικά για την πλήρη ενημέρωσή σας.
  • Κέντρο Μηνυμάτων με δυνατότητα επικοινωνίας των μαθητών μεταξύ τους, μαζί με τους καθηγητές τους αλλά και οι γονείς με καθηγητές.
Μοιραστείτε το: