Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Το φροντιστήριο Halatsis language school με περισσότερα από 30 χρόνια στην εκπαίδευση και με την χρήση μοντέρνων τεχνολογικών μέσων κάνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών πιο εύκολη από ποτέ.  Η ηλεκτρονική Τάξη του φροντιστηρίου μας καθιστά το μοναδικό φροντιστήριο στον Βόλο που παρέχει τέτοια πλατφόρμα εκπαίδευσης σε μαθητές και γονείς. Οι δυνατότητες της e-class  και οι προσιτές τιμές μας τοποθετούν στο προσκήνιο των επιλογών. 

Σκοπός μας είναι να εκπληρωθεί ο δικός σας στόχος και να μάθει ο σπουδαστής να χρησιμοποιεί την ξένη γλώσσα με τέτοια ευχέρεια όπως την μητρική του.

Εστίαση στην σωστή και αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης αλλά και στην διάπλαση ενός σωστού χαρακτήρα. Στόχος μας είναι και η εκπαίδευση αλλά και η μόρφωση του παιδιού που μας εμπιστεύεστε.

"Language is the dress of thought"